سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > نمای سایدینگ استخر نیروی دریایی

نمای سایدینگ استخر نیروی دریایی

محل اجرای پروژه : منجیل - هرزویل
سیستم‌های بکار رفته : نمای فایبر سمنت برد ، نمای طرح چوب (سایدینگ)

نمای فایبر سمنت سایدینگ پروژه استخر نیروی دریایی منجیل با استفاده از پانل فایبر سمنت طرح چوب انجام شده است. مراحل اجرای نما شامل : تخریب ذیوار بنایی موجود جهت گرفتن دستک از تیر و ستون سازه ای ، پلیت و رول بولت کوبی در سایر مواضعی که امکان دستک گیری وجود نداشت ، آهن کشی قائم و افقی با قوطی ۴۰×۴۰ آهنی ، نصب فوم پلی اتیلن پشت چسبدار مابین پروفیل کشی گالوانیزه و آهنی (به دو منظور: اول به عنوان بالشتک لرزه گیر در مقابل بارهای جانبی ناشی از وزش باد و دوم به عنوان پل حرارتی مابین پوسته نمای خارجی و دیوار پیرامونی بنا ) ، زیرسازی گالوانیزه با پروفیل های M و V به فواصل حداکثر ۶۰ سانتیمتر (که در این پروژه به دلیل وزش بادهای قوی منجیل کمتر از 50 سانتیمتر اجرا شد) ، عایقکاری پشت پانل سمنت برد سایدینگ پیش از نصب ، برش و نصب سمنت برد سایدینگ با استفاده از پیچ سر مته بالدار خود خزینه کن (مخصوص فایبرسمنت برد) و چسب سیلیکون و نصب پروفیل آلومینیومی کنج خارجی در محل کنج های خارجی بوده است.

درزهای عمودی بین پانل های فایبرسمنت طرح چوب (ابتدا و انتهای طول پنل) در دهانه های بزرگتر از سه متر ، بر روی پروفیل M۸۰ نصب شده اند که جای پیچ دو سر  پنل ها بر روی بال های پروفیل را تامین می کند.

پس از پیچ کردن پانل هر ردیف (برای حذف پیچ زدن پایین پانل و زیباتر شدن نما) ، چسب سیلیکون به صورت سرتاسری در ۲ سانت بالایی پنل پیچ شده ، اعمال شده ، و سپس پنل ردیف بعد با حدود ۲ سانت اورلپ (Overlap) بر روی پنل زیرین قرار گرفته و پیچ می شود.

چسب سیلیکون علاوه بر رفع نیاز به پیچ کردن پایین پانل ها ، به عنوان یک بالشتک لرزه گیر عمل کرده و صدای ناشی از برخورد المانهای نما در اثر وزش باد و یا سایر نیروهای جانبی را میرا می کند.

پروفیل های آلومینیومی کنج های خارجی و داخلی بر خلاف پروفیل های موجود در بازار که با استفاده از آلومینیوم بازیافتی سایر صنایع تولید می شوند ، تماما با  بهترین کیفیت آلومینیوم موجود در ایران تولید می شوند. جهت رنگ پذیری و درگیری پوسته رنگ بر روی پروفیل های آلومینیومی ، پس از تولید ، عملیات آندایزینگ بر روی پروفیل ها صورت می گیرد.

استفاده از پروفیل های کنج خارجی و داخلی آلومینیومی ، بهترین و ساده ترین راه حل برای پوشاندن کنج های نمای سایدینگ و دور بازشو ها است.

پوشش نهایی نمای سایدینگ طرح چوب با استفاده از پرایمر آکریلیک و دو دست رنگ نمای خارج درجه یک ایرانی و همچنین یک دست پتینه کاری طرح چوب صورت گرفته است.
پس از اجرای پوسته نمای سایدینگ با توجه به ناشاقولی دیوار زمینه ، ضخامت پروفیل کشی آهنی و گالوانیزه و پانل سایدینگ ، برای پوشاندن فاصله ی مابین پوسته نما و دیوار پیشین ، فلاشینگ آهنی با استفاده از ورق سیاه روغنی 2 م م تهیه ، برشکاری و نصب شد.
شایسته است در اینجا به دوستان گرانقدر ، آقایان مهندس عبدالرضا عاشوریان ، مهندس فریبرز لطفی پور ، مهندس شهروز محمودی و سایر دوستان که ما را در انجام هر چه بهتر این پروژه یاری رساندند ، سپاس ویژه خویش را ابراز داریم.


تصاویر پروژه
تصویر نهایی از اتمام پروژهخ نمای فایبرسمنت طرح چوب سایدینگ منجیل
عکس نهایی از نمای فایبرسمنت پروژه منجیل نیروی دریایی
نمای سایدینگ با پانل سمنت برد طرح چوب - استخر نیروی دریایی منجیل
نمای سایدینگ با پانل فایبرسمنت چوبینه و رنگ آمیزی طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب پروژه استخر نیروی دریایی منجیل
نصب پانل سمنت برد طرح چوب در نما و سقف کاذب ورودی استخر
پانل فایبر سمنت برد سایدینگ طرح چوب با استفاده از پروفیل آلومینیومی کنج خارجی
نصب پانل فایبرسمنت طرح جوب به شیوه سایدینگ یا کرکره ای
نمای کرکره ای ( سایدینگ ) با استفاده از سمنت برد طرح چوب و رنگ آمیزی نمای خارجی با پتینه طرح چوب
اجرای نمای سمنت برد سایدینگ طرح چوب ، پروفیل های کنج خارجی و فلاشینگ آهنی لبه های بام
نمای سمنت برد سایدینگ با پتینه کاری طرح چوب
نصب پنل فایبر سمنت طرح چوب در نما و سقف کاذب
نمای سایدینگ با پانل سمنت برد طرح چوب ، پروفیل های آلومینیومی کنج خارجی و نصب فلاشینگ آهنی لبه بام
آماده سازی و نصب فلاشینگ
آماده سازی و نصب فلاشینگ
اجرای رنگ زمینه روی نمای طرح چوب پیش از پتینه کاری
اجرای دست اول رنگ نمای خارج روی نمای فایبر سمنت سایدینگ
رنگ آمیزی نمای سمنت برد سایدینگ با یک دست پرایمر آکریلیک و دو دست رنگ نمای خارج زمینه و یک دست پتینه کاری
سمباده کاری و بتونه کاری روی گل پیچ ها با انگشت
نمای فایبر سمنت برد طرح چوب پیش از رنگ آمیزی و پتینه کاری
سقف کاذب ورودی و نمای سایدینگ با استفاده از سمنت برد طرح چوب
قاب دور در و پنجره با استفاده از پانل ورقی طرح چوب و پروفیل آلومینیومی آنودایز کنج خارجی
برای قاب دور بازشو ها در نمای سایدینگ از پروفیل های آلومینیومی آنودایز و پانل های طرح چوب ورقی استفاده شده است
در نمای سایدینگ طرح چوب ، درز بین پانل ها یک در میان در امتداد هم قرار می گیرند
در محل درز بین پانل های سمنت برد سایدینگ از پروفیل گالوانیزه M استفاده می شود
نمای فایبرسمنت برد طرح چوب - امتداد المان های خطی افقی در سطوح مختلف
نصب پانل سمنت برد سایدینگ از پایین به بالا روی زیرسازی گالوانیزه با پروفیل های M و V
نمای فایبر سمنت کرکره ای (سایدینگ) پروژه منجیل
زیرسازی سقف کاذب با پانل فایبر سمنت طرح چوب با استفاده از پروفیل های M و V گالوانیزه
جزئیات (دیتیل) نصب کنج خارجی ، پروفیل گالوانیزه M110 ، پروفیل آلومینیومی کنج خارجی و نحوه فیکس کردن و چسب کاری
در نمای سایدینگ ، قبل از نصب پانل ردیف بعد ، روی لبه بالایی پنل پیچ شده ، چسب سیلیکون اعمال می گردد
بال بلند پروفیل آلومینیومی کنج خارجی در زیر پانل فایبر سمنت قرار گرفته و به زیرسازی گالوانیزه پیچ می شود
در نمای سمنت برد ، پروفیل های گالوانیزه M و V به صورت قائم با استفاده از پیچ سرمته واشردار بوکسی به زیرسازی آهنی متصل شده اند
زیرسازی گالوانیزه نمای فایبر سمنت با استفاده از پروفیل های M و V
زیرسازی آهنی نمای سمنت برد با استفاده از پلیت و رول بولت و قوطی آهنی
نصب پلیت آهنی روی دیوار بنایی (ماسونری) با استفاده از Expansion Bolt و دستک گیری برای شاسی آهنی
در اجرای نمای سایدینگ امتداد تراز خطوط افقی نما در وجوه مختلف نما می بایست رعایت شود
بافت برجسته طرح چوب روی پانل های فایبر سمنت سایدینگ
پرسپکتیو دو نقطه ای از نمای سایدینگ طرح چوب
نصب پروفیل آلومینیومی کنج بهترین راه حل برای پوشاندن کنج های خارجی و داخلی نمای سایدینگ
اجرای نمای سایدینگ با پنل فایبرسمنت سایدینگ
مراحل نصب نمای سمنت برد سایدینگ در پروژه استخر نیروی دریایی منجیل
پانل سمنت برد سایدینگ ، پروفیل کنج خارجی و کنج داخلی
دیتیل نصب نمای فایبر سمنت سایدینگ شامل پلیت کوبی، آهن کشی ، زیرسازی گالوانیزه و نصب پانل
سمنت برد سایدینگ به صورت از پایین به بالا و با اورلپ (Overlap) تقریبا دو سانت نصب می شود
نصب پانل سایدینگ روی زیرسازی گالوانیزه ، در محل درز بین پانل ها پروفیل M80 و در سایر جاها پروفیل V گالوانیزه به کار رفته است
زیرسازی گالوانیزه نمای فایبر سمنت سایدینگ به صورت عمودی روی قوطی های آهنی افقی
نصب پروفیل گالوانیزه V بر روی آهن کشی ، فوم پلی یورتان پشت پروفیل گالوانیزه به عنوان لرزه گیر و پل حرارتی عمل می کند
نصب پروفیل گالوانیزه M80 بر روی آهن کشی ، فوم پلی یورتان پشت پروفیل گالوانیزه به عنوان لرزه گیر و پل حرارتی عمل می کند
عایق کاری پشت و روی پانل های سمنت برد در دمای اتاق
پانل سایدینگ چوبینه با بافت های برجسته چوب ، پانل خام بدون رنگ تقریبا به رنگ سیمان است
عایقکاری پشت و روی پانل های فایبرسمنت طرح چوب در دمای اتاق در شرایطی که دمای هوای بیرون زیر 5 درجه است
اجرای عایق آکریلیک پشت و روی پانل های سایدینگ برای نصب در شرایط نامناسب جوی نمای خارج
اجرای پروفیل کشی آهنی به صورت عمودی و افقی به صورت کاملا شاقول و تراز جهت زیرسازی نمای فایبرسمنت
سنداژ و تخریب بخشی از سیمانکاری نما برای گرفتن دستک از اسکلت اصلی سازه ای
آهن کشی نما و دور بازشو ها با احتساب ضخامت پروفیل گالوانیزه و پانل سایدینگ
نصب پلیت و رول بولت برای دستک های فریم آهنی زیرسازی نما
نصب داربست و آماده سازی نما جهت پلیت کوبی و آهن کشی
نمای ساختمان پیش از اجرای نمای سایدینگ جدید
زمینه های کاری شرکت