لیست محصولات

آجر نمای پرسلانی

سرامیک های پرسلانی آجرنما با تکنولوژی ایتالیا و در مهد سرامیک جهان کشور چین تولید شده اند. این سرامیک ها با طرح ها و رنگ های گوناگون تولید می شود و با توجه به خصوصیات چشمگیر آن مانند جذب آب نزدیک به صفر ، وزن بسیار سبک و سیستم نصب آسان جایگزین بسیار خوبی برای آجر و سنگ در نمای ساختمان به شمار می روند.

HOMATON


آجر نما (سرامیک پرسلانی) سایز ۶×۶۰×۲۴۰ میلیمتر با سطح رویه زبر در ۷ رنگ بندی مختلف

BARITON


آجر نما (سرامیک پرسلانی) سایز ۹×۶۰×۲۴۰ میلیمتر با سطح رویه صاف در ۴ رنگ بندی مختلف

DUBLITON


آجر نما (سرامیک پرسلانی) سایز ۷×۴۰×۲۵۰ میلیمتر با شیار های برجسته در ۳ رنگ بندی مختلف
زمینه های کاری شرکت