لیست محصولات

پروفیل آلومینیومی E


پروفیل E از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های خارجی در نمای ساخته شده با پنل سیمانی ساده و طرح چوب به کار می رود.


پروفیل E از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های خارجی در نمای ساخته شده با پانل سیمانی ساده و طرح چوب به کار می رود. این پروفیل با رنگ سفید کوره ای تولید می شود و امکان تولید آن در رنگ های دیگر به صورت سفارشی وجود دارد. پروفیل I به کمک پیچ مخصوص اتصال پانل فایبر سمنت به  زیرسازی ، در جای خود نصب می شود.

 

E Profile Section
مقطع پروفیل آلومینیومی E
 

برای دریافت لیست قیمت و سفارش خرید با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
 


نحوه قرار گیری پروفیل E در گوشه های خارجی بر روی سازه های LSF
نحوه قرار گیری پروفیل E در گوشه های خارجی بر روی سازه های LSF - مقطع
نحوه قرار گیری پروفیل E در گوشه های خارجی بر روی پروفیل M
نحوه قرار گیری پروفیل E در گوشه های خارجی بر روی پروفیل M - مقطع

محصولات مرتبط

پروفیل آلومینیومی I


پروفیل I از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های داخلی در نمای ساخته شده با پنل سیمانی ساده و طرح چوب به کار می رود.

پروفیل آلومینیومی J


پروفیل J که از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده ، در محل اتصال پنل های سیمانی ساده و طرح چوب نصب می شود.

پروفیل آلومینیومی T


پروفیل T که از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده ، در محل اتصال پنل های سیمانی ساده به یکدیگر نصب می شود.
زمینه های کاری شرکت