خدمات

دیوار پوششی درای وال

دیوار پوششی درای وال


سیستم های پوشش کاری ، در ساختمان های مختلف و با عملکردهای گوناگون قابل اجرا می باشند. در این سیستم کمیت هایی نظیر ارتفاع ، مقاومت در برابر حریق و ...
دیوار پوششی درای وال

سیستم های پوشش کاری ، در ساختمان های مختلف و با عملکردهای گوناگون قابل اجرا می باشند. در این سیستم کمیت هایی نظیر ارتفاع ، مقاومت در برابر حریق ، عایق های صوتی و حرارتی ، نفوذ ناپذیری در برابر رطوبت و بخار به راحتی قابل استخراج بوده و با انتخاب صحیح ساختار از جهت نوع سازه و نوع و تعداد لایه های صفحات می توان به نتایج و عملکردهای گوناگون دست یافت . سیستم پوششی بنا به ضرورت طرح به دو صورت با سازه متصل به دیوار و با سازه مستقل قابل اجراست .

الف ) سیستم پوششی با سازه متصل به دیوار
از این سیستم پوشش کاری زمانی استفاده می شود که ناشاقولی دیوار پوشش شونده نهایت ۵۵ میلیمتر باشد. در این ساختار سازه های گالوانیزه زیرسازی به دیوار بنایی موجود ( ویا پروفیل های آهنی ) با قطعات اتصالی گالوانیزه متصل شده و پانل گچی یا سیمانی بر روی این زیرسازی پیچ می شود. بعد از نصب صفحات محل درزها و پیچ ها بوسیله نوار و بتونه درزگیری شده و در انتها یک سطح یکنواخت بوجود می آید.
در این سیستم پوشش کاری میزان پیش آمدگی از دیوار زمینه حداقل ۲۵ میلیمتر ( در صورت شاقولی و مسطح بودن دیوار ) و حداکثر ۷۰ میلیمتر می باشد. می توان در این ساختار از عایق های حرارتی و صوتی با ضخامت ۵۰ میلیمتر استفاده کرد . همچنین می توان از فاصله بوجود آمده بین پانل پوششی و دیوار زمینه برای عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بهره برد.

ب) سیستم پوششی با سازه مستقل 
از این سیستم زمانی استفاده می شود که پوشش کاری با سازه متصل مناسب نباشد. این حالات شامل موارد زیر است :
۱- زمانی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مورد نظر باشد.
۲- برای پوشش های با کد حریق خاص
۳- زمانی که فضای بیش از ۵۰ میلیمتر جهت عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بین پوشش و دیوار اصلی مورد نظر باشد.
۴- زمانی که ناشاقولی و ناترازی دیوار زمینه بیش از ۵۵ میلیمتر باشد .

در این ساختار ، سازه های گالوانیزه رانر ( جز افقی قاب فلزی ) و استاد ( جز عمودی قاب فلزی ) با فواصل ۶۰ سانتی متر و به صورت مستقل از دیوار زمینه ( مشابه زیرسازی دیوار جدا کننده ) اجرا شده و پانل گچی و یا سیمانی بر روی قاب ایجاد شده پیچ می شود. بعد از نصب صفحات محل درزها و پیچ ها بوسیله
نوار و بتونه ، درزگیری شده و در انتها یک سطح یکنواخت بوجود خواهد آمد.

نوع سازه ها با توجه به فاصله آزاد و ارتفاع مورد نیاز تعیین می شود و وضعیت دیوار زمینه هیچ گونه تاثیری در این نوع ساختار ندارد. با کم کردن فاصله استادها ( ۴۰ و یا ۳۰ سانتی متر ) می توان به استحکام و ارتفاع بیشتری دست پیدا کرد.


00130 - بتونه کاری و رنگ کاری سقف
00131 - دیوار پیش ساخته و باکس درای وای
00132 - مرحله درزبندی، پیش از بتونه کاری سیستم های درای وال
00133 - مرحله پروفیل کشی قبل از نصب سیستم های درای وال
00134 - برش توری قبل از بتونه کاری
00135 - نصب پروفیل گالوانیزه
00136 - مرحله بتونه کاری سقف و دیوار های پیش ساخته
00137 - جک نگهدارنده سقفی جهت نصب پنل فایبرسمنت
00138 - دیوار دکوراتیو کاذب
00139 - نصب پنل فایبرسمنت برد جهت ایجاد دیوار کاذب
00140 - تکمیل مرحله پروفیل کشی گالوانیزه
00141 - مرحله سمباده کشی پس از انجام بتونه کاری درز ها
00142 - جایگذاری عایق پشم سنگ در زیر پنل فایبرسمنت برد
00143 - نصب پانل فایبر سمنت برد
00144 - پروفیل گالوانیزه
00145 - درز بندی و سپس بتونه کاری
00146 - بتونه کاری
00147 - نصب پنل فایبرسمنت برد بر روی پایه های نگهدارنده
00148 - پایه نگهدارنده پروفیل گالوانیزه
00149 - مرحله آماده سازی قبل از نصب پنل فایبرسمنت برد
00150 - دیوار کاذب دکوراتیو

پروژه های مرتبط
طراحی دکوراسیون داخلی نمایشگاه مبلطراحی دکوراسیون داخلی نمایشگاه مبل
یافت آباد - پاساژ میلاد مهدی
مسکونی گلپادمسکونی گلپاد
الهیه - خیابان گلپاد
تالار مجتمع تجاری تینتالار مجتمع تجاری تین
خیابان شریعتی - جنب ایستگاه مترو دکتر شریعتی
رستوران اسلام پناهرستوران اسلام پناه
میدان راه آهن - ابتدای کارگر جنوبی
ایستگاه متروی شهید مطهری شیرازایستگاه متروی شهید مطهری شیراز
شیراز - ایستگاه مترو ش مطهری
نمای مجتمع رفاهی بانک کشاورزینمای مجتمع رفاهی بانک کشاورزی
بندر انزلی - بلوار پاسداران
مسکونی خمسهمسکونی خمسه
اسلامشهر - میدان نماز
مسکونی طاهرخانیمسکونی طاهرخانی
بلوار فرحزادی - خیابان طاهرخانی
زمینه های کاری شرکت