لیست محصولات

پروفیل های آلومینیومی مخصوص درز ها و کنج ها

این پروفیل ها از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های خارجی و داخلی و درز بین پنل های فایبرسمنت به کار می روند. این پروفیل ها با رنگ سفید کوره ای تولید می شوند و امکان تولید آن در رنگ های دیگر به صورت سفارشی وجود دارد.

پروفیل آلومینیومی I


پروفیل I از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های داخلی در نمای ساخته شده با پنل سیمانی ساده و طرح چوب به کار می رود.

پروفیل آلومینیومی E


پروفیل E از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده و جهت اجرای گوشه های خارجی در نمای ساخته شده با پنل سیمانی ساده و طرح چوب به کار می رود.

پروفیل آلومینیومی J


پروفیل J که از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده ، در محل اتصال پنل های سیمانی ساده و طرح چوب نصب می شود.

پروفیل آلومینیومی T


پروفیل T که از آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم تولید شده ، در محل اتصال پنل های سیمانی ساده به یکدیگر نصب می شود.
زمینه های کاری شرکت