پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مسکونی خمسه

مسکونی خمسه

محل اجرای پروژه : اسلامشهر - میدان نماز
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، دیوار دکوراتیو کناف
مسکونی خمسه
اسلامشهر - میدان نماز
تصاویر پروژه
نقاشی سقف کاذب دکوراتیو پذیرایی به روش پتینه کاری
سقف کاذب دکوراتیو آشپزخانه با باند ها و لبه های نورمخفی
نقاشی سقف و دیوار دکور سالن اصلی و تعبیه نور مخفی
سقف کاذب دکوراتیو پذیرایی - پتینه کاری  سقف و دیوار کاذب و نصب دریچه های چوبی سقف
آماده سازی فرم دکوراتیو برای رنگ آمیزی - بتونه درزگیری و ماستیک پیش از نقاشی
بتونه و ماستیک باکس های دکوراتیو سقف آشپزخانه
بتونه کاری و ماستیک سقف کاذب دکوراتیو کناف
فرم دکوراتیو باکس و نور مخفی با حرکت از روی دیوار به سقف
ریسمان کشی برای تراز کردن زیر باکس های دایروی
طرح دکوراتیو سقف کاذب کناف سالن اصلی
فرم دکوراتیو سر در ورودی پذیرایی مسکونی خمسه
پنل کوبی قوس دیواری ورودی پذیرایی
سقف کاذب دکور کناف پذیرایی و بازشو دریچه های چوبی دکور
باکس کناف پذیرایی به فرم الوارهای چوبی
سقف کاذب دکوراتیو کناف آشپزخانه
سقف کاذب آشپزخانه
نصب پنل روی زیرسازی گالوانیزه
زیرسازی و پنل کوبی سقف دکوراتیو کناف
زیرسازی سقف کناف دکوراتیو
مسکونی خمسه پیش از بازسازی
زمینه های کاری شرکت