پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > دفتر معماری مهندس زردی

دفتر معماری مهندس زردی

محل اجرای پروژه : اسلامشهر
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، دیوار جدا کننده درای وال
دفتر معماری مهندس زردی
تصاویر پروژه
نوار های نور در سقف کاذب کناف
سقف دکوراتیو کناف با نور مخفی های خطی متقاطع
سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو با نوار های نور مخفی
دکور دیوار با سیستم درای وال و مصالح کناف
خطوط متقاطع نور در سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب کناف دکوراتیو و نور های خطی
دیوار و سقف کاذب دکور با سیستم درای وال
باکس کناف و نور های مخفی نواری
نور مخفی در سقف کناف دکور
نوارهای خطی نور در سقف کاذب کناف
سقف کناف دکوراتیو دفتر معماری مهندس زردی
زمینه های کاری شرکت