پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > دفتر وکالت

دفتر وکالت

محل اجرای پروژه : خیابان دولت - تقاطع بلوار کاوه
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، دیوار کاذب دکوراتیو
دفتر وکالت
تصاویر پروژه
نصب نوار نور در شیار های نور مخفی سقف کاذب
دیوار کاذب و سقف کاذب درای وال پس از نصب نور مخفی و رنگ آمیزی
دیوار و سقف کاذب دکور با حاشیه نورانی
سقف کاذب موجی با شیار های نور مخفی
سقف کاذب دکوراتیو کناف و نورپردازی
سقف کاذب دکوراتیو - حجم دایروی با نور مخفی سمت داخل و خارج قوس
دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
دیوار و سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب دکوراتیو کناف
سیستم پوششی و سقف کاذب دکور با لبه های نور مخفی
اجرای دست اول رنگ روی سقف کاذب کناف
سقف کاذب مدور با اختلاف سطح و لبه های نور مخفی
اجرای باند قوسی کناف و لبه نور مخفی در دو طرف باند
سقف و دیوار کاذب درای وال با مصالح کناف
ماستیک نهایی سقف کاذب دکور
نصب لبه های نور مخفی و ماستیک کاری سقف کاذب قوسدار
بتونه کاری و درزگیری سقف کاذب درای وال
بتونه کاری سقف کاذب قوسی کناف
اجرای دیوار و سقف کاذب کناف
شیار های نور مخفی در سقف کاذب قوسی
اجرای سقف کاذب کناف به صورت دکوراتیو به حالت موجی
دیوار پوششی درای وال با طرح قوسی موجی شکل
سقف کاذب دکوراتیو کناف در مرحله پنل کوبی
نصب پنل گچی و ایجاد شیار نور در سقف کناف
ایجاد شیار نور مخفی در سقف کاذب کناف
نصب پنل ، لبه های نور مخفی ، جاپرده و سوراخ های گرد برای نصب هالوژن
پنل کوبی دیوار کاذب دکوراتیو با پنل گچی RG12.5 کناف
زیرسازی سقف کاذب دکوراتیو کناف
زیرسازی سقف کاذب دکوراتیو کناف به حالت موجی
زیرسازی سقف کاذب دکوراتیو دفتر وکالت
زمینه های کاری شرکت