سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > مجتمع تجاری - اداری نگین شرق

مجتمع تجاری - اداری نگین شرق

محل اجرای پروژه : نظام آباد - جنب ایستگاه مترو مدنی
سیستم‌های بکار رفته : نمای فایبر سمنت برد ، سقف کاذب کناف ، سقف فایبر سمنت پوشش زیر راه پله

تصاویر پروژه
اجرای نمای فایبر سمنت و سقف کاذب فایبرسمنت مجتمع تجاری - اداری نگین شرق نظام آباد
بتونه کاری و اجرای پرایمر زیر کار نقاشی نمای فایبر سمنت
نمای فایبرسمنت مدولار با ابعاد ۱۲۰×۶۰ و درزبندی با سازه گالوانیزه A
نمای فایبر سمنت مدولار به ابعاد ۶۰*۱۲۰ - بتونه کاری روی گل پیچ ها پیش از نقاشی
نمای فایبر سمنت مدلار 60*120 با پنل فایبرسمنت بتوپن
نمای فایبر سمنت مدولار مجتمع تجاری نگین شرق
نمای فایبر سمنت مدولار و سقف کاذب فایبرسمنت
بتونه کاری سقف فایبر سمنت با نوار درزگیر و بتونه مخصوص
اجرای بتونه درزگیری سقف کاذب فایبر سمنت راه پله و پاگردها
بتونه کاری سقف کاذب فایبر سمنت با بتونه مخصوص فایبرسمنت
سقف کاذب فایبر سمنت ورودی راه پله - ضلع جنوبی نمای شرقی مجتمع
پوشش زیر راه پله های جنوبی مجتمع نگین شرق با پانل فایبرسمنت
سقف فایبر سمنت زیر راه پله و پاگردها از زیرزمین منفی چهار تا طبقه مثبت هفت
اجرای سقف کاذب زیر راه پله ها با پانل فایبرسمنت ساده
پوشش زیر شمشیری های راه پله با پانل فایبر سمنت
راه پله های ضلع های شمالی و جنوبی مجتمع تجاری - اداری نگین شرق
نمای فایبر سمنت مدولار راهرو غربی مجتمع تجاری - اداری نگین شرق
بتونه کاری روی گل پیچ های نمای فایبر سمنت مدولار ضلع غربی مجتمع
بتونه کاری روی گل پیچ ها در نمای فایبر سمنت مدولار
اجرای زیرسازی سقف کاذب روی نمای پنل کوبی شده فایبر سمنت
زیرسازی سقف کاذب فایبرسمنت با پروفیل های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب ضلع غربی مجتمع تجاری نگین شرق
نمای شمالی (نمای داخلی) مجتمع تجاری - اداری نگین شرق با پانل وودسمنت بتوپن
نصب سازه گالوانیزه A برای درزبندی نمای فایبر سمنت مدولار
پوشش ستون اصلی سازه ای با نمای مدولار با استفاده از پانل فایبر سمنت بتوپن (Wood Cement)
جزئیات نصب نمای فایبر سمنت مدولار با پنل فایبرسمنت بتوپن
نصب نمای فایبرسمنت مدولار روی زیرسازی آهنی با قوطی 40*40 و پروفیل های گالوانیزه M و V پشت نمای فریم لس
نصب نمای فایبر سمنت مدولار در نمای شرقی مجتمع تجاری - اداری نگین شرق - بیرون زدگی پلیت های اتصال نمای فریم لس شیشه ای از پنل فایبرسمنت
نمای فایبرسمنت مدولار نمای شرقی مجتمع نگین شرق
پوشش تیر و ستون ها و نمای شرقی مجتمع با استفاده از پروفیل های گالوانیزه M ، V و A و پانل فایبر سمنت 8 میلیمتر به صورت مدولار
حمل پالت های پانل فایبر سمنت روی بام طبقه پنجم مجتمع تجاری - اداری نگین شرق توسط تاور کرین (Tower Crane)
زمینه های کاری شرکت