سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > نمای مجتمع رفاهی بانک کشاورزی

نمای مجتمع رفاهی بانک کشاورزی

محل اجرای پروژه : بندر انزلی - بلوار پاسداران
سیستم‌های بکار رفته : نمای فایبر سمنت برد ، سقف کاذب فایبرسمنت ، سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت

تصاویر پروژه
نمای ساحلی مجتمع رفاهی - آموزشی بانک کشاورزی بندر انزلی با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
نمای فایبرسمنت و سقف کاذب فایبر سمنت
نمای فایبر سمنت مجتمع رفاهی
پوشش تیر و ستون های نمای جنوبی مجتمع با سیستم درای وال و پنل فایبر سمنت و رنگ آمیزی
درزبندی نمای فایبرسمنت با پروفیل آلومینیومی مقطع H و رنگ کوره ای سیاه
اجرای نمای فایبر سمنت به صورت حکمی و درزباز
نمای فایبر سمنت درزباز بالای پنجره ها و پشت بالکن ها
سقف کاذب مشبک 60×60 با تایل فایبرسمنت رنگ شده
سقف کاذب مشبک 60×60 با تایل فایبرسمنت رنگ شده
سقف کاذب فایبر سمنت سر در ورودی اصلی ساختمان
سقف کاذب ثابت سر در ورودی اصلی با پنل فایبرسمنت
سقف کاذب ثابت سر در ورودی اصلی با پنل فایبرسمنت
باکس پوششی دور تیر و ستون های نمای جنوبی مجتمع با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
باکس پوششی دور تیر و ستون
پوشش تیر و ستون های نمای جنوبی مجتمع با سیستم درای وال و پنل فایبر سمنت
اجرای باکس درای وال دور تیر و ستون های نمای جنوبی
اجرای سیستم پوششی متصل با پنل فایبرسمنت 8 میلیمتر
سر در ورودی اصلی ساختمان
نمای ساحلی مجتمع رفاهی - آموزشی بانک کشاورزی بندر انزلی
نمای شمالی مجتمع رفاهی مشرف به ساحل
تیر و ستون بتنی نمای جنوبی قبل از پوشش
تیر و ستون بتنی نمای جنوبی قبل از پوشش
نمای جنوبی مجتمع رفاهی بانک کشاورزی
زمینه های کاری شرکت