پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > ساختمان مرکزی شرکت صانیر

ساختمان مرکزی شرکت صانیر

محل اجرای پروژه : خیابان سمیه - کوچه مژدهی
سیستم‌های بکار رفته : دیوار جدا کننده درای وال ، سقف کاذب دکوراتیو کناف ، سقف کاذب کناف

تصاویر پروژه
دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
نمایی از سقف فایبرسمنت تکمیل شده
دیوار جداکننده و سقف فایبرسمنت
دیوار پوششی و دیوار جداکننده و سقف فایبرسمنت
نمایی از سقف فایبرسمنت تکمیل شده
نمایی از سقف فایبرسمنت تکمیل شده
نمایی از سقف فایبرسمنت تکمیل شده
نمایی از سقف فایبرسمنت تکمیل شده
نمای تکمیل شده دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده دیوار پوششی و سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده سقف فایبرسمنت
نمای تکمیل شده سقف فایبرسمنت و دیوار پوششی
نمای تکمیل شده سقف فایبرسمنت و دیوار پوششی
نمای تکمیل شده سقف فایبرسمنت و دیوار پوششی
نمایی از فایبرسمنت رنگ شده بعد از مراحل بتونه کاری
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ  فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
مراحل بتونه کاری و قبل از رنگ فایبرسمنت
بتونه کاری پیشانی باکس های کناف پیش از اجرای لبه های نور مخفی
جدا کردن فضاهای پرسنلی با استفاده از باکس و کتیبه کناف
پانل کوبی سقف کاذب کناف با پنل گچی RG12.5
سقف کاذب دکوراتیو کناف به صورت باکس های موازی برای ایجاد نوار های نور در فضای اداری
اجرای سقف دکوراتیو کناف
نصب نبشی های باکس های زیرین روی لایه اول سقف کاذب و تکمیل سیم کشی روشنایی ها
تقویت زیرسازی سقف کاذب با پروفیل های مهاری روی سقف اصلی با سیستم طاق ضربی
اجرای لایه اول سقف کاذب کناف و نصب لوله های تاسیسات برقی
اجرای دیوار کناف با پروفیل های گالوانیزه و پنل گچی
دیوار جداکننده کناف با رانر و استاد گالوانیزه و پانل گچی RG12.5
زیرسازی گالوانیزه سقف کاذب ثابت کناف با سازه های حمال (باربر) و پانل خور
زیرسازی دیوار جداکننده و باکس سقفی درای وال با مصالح کناف
مصالح زیرسازی سیستم درای وال - پروفیل های نبشی و ناودانی گالوانیزه
زمینه های کاری شرکت