پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > نمایندگی چرم درسا

نمایندگی چرم درسا

محل اجرای پروژه : شهرک غرب - پاساژ گلستان
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، سقف کاذب کناف ، دیوار پوششی درای وال ، دیوار جدا کننده درای وال ، دیوار فایبرسمنت
نمایندگی کیف و کفش چرم درسا
تصاویر پروژه
سقف کاذب دکوراتیو کناف به صورت باکس و باند
سقف کاذب دکوراتیو کناف فروشگاه درسا
اجرای سقف کاذب دکوراتیو فروشگاه درسا
نمای از بیرون سقف کاذب فروشگاه درسا
رعایت امتداد چراغ های سقفی با در نظر گرفتن محل سازه های حمال و پنل خور
اجرای سقف کاذب فروشگاه درسا
سقف کاذب کناف به صورت دکور
نمای سقف کاذب فروشگاه از محل ورودی
فروشگاه کیف و کفش چرم درسا
فروشگاه کیف و کفش چرم درسا
اجرای سقف کاذب دکوراتیو کناف فروشگاه درسا
نصب دریچه های هوا و بلندگو در باکس درای وال
باکس گچی درای وال با پیشانی قوسی
دیوار جداکننده درای وال
نصب چراغ های هالوژن ، سیلندری و درپچه های هوای سقفی
سقف کاذب کناف فروشگاه درسا به صورت باکس و باند
اجرای بتونه درزگیری ، ماستیک کاری و نقاشی سقف کاذب و باکس و باند
ایجاد سوراخ های گرد در سقف کاذب برای نصب چراغ های هالوژن و سیلندری
نقاشی زیر کار سقف کاذب کناف و تعبیه سوراخ های چراغ به وسیله گردبر
نصب پنل گچی به حالت قوسی بر روی پیشانی باکس
نصب پنل گچی بر روی زیرسازی گالوانیزه جهت ایجاد باکس های کناف
پنل کوبی باکس های درای وال با پنل گچی RG
زیرسازی سقف کاذب کناف شامل سازه های حمال (باربر) و سازه های پنل خور
زیرسازی سقف کاذب کناف فروشگاه درسا
زیرسازی سقف کاذب کناف
فروشگاه درسا پیش از بازسازی
زمینه های کاری شرکت