پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > رستوران اسلام پناه

رستوران اسلام پناه

محل اجرای پروژه : میدان راه آهن - ابتدای کارگر جنوبی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، دیوار پوششی درای وال ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، دیوار جدا کننده درای وال
رستوران اسلام پناه
میدان راه آهن
تصاویر پروژه
نمای روبرو از اجرای سیستم درای وال پس از نصب روشنایی و نقاشی
دیوار و سقف کاذب دکوراتیو کناف رستوران اسلام پناه
سقف کاذب دکوراتیو و 60×60 رستوران اسلام پناه
سقف کاذب مشبک 60×60 رستوران اسلام پناه
نصب چراغ های توکار 60×60 و هالوژن در سقف کناف
دیوار پوششی و سقف کاذب ثابت رستوران و رنگ آمیزی
دیوار دکوراتیو کناف رستوران اسلام پناه
تعبیه روشنایی 60×60 و رنگ آمیزی سقف و دیوار کاذب کناف
سقف کاذب دکور و سقف کاذب مشبک 60×60
نمای روبرو از اجرای دیوار و سقف کاذب دکوراتیو رستوران اسلام پناه
دیوار پوششی و سقف کاذب دکوراتیو با پنل گچی کناف
دیوار پوششی و سقف کاذب دکور با پنل گچی کناف
اجرای دیوار دکوراتیو کناف با احجام برجسته
اجرای دیوار پوششی و سقف کاذب کناف
اجرای بدنه پیشخوان با سیستم درای وال
اجرای سیستم درای وال رستوران اسلام پناه
اجرای دیوار پوششی و سقف کاذب درای وال با پنل گچی
زمینه های کاری شرکت