پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مسکونی حاج کاظمی

مسکونی حاج کاظمی

محل اجرای پروژه : شهر ری - چهارراه دیلمان
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، سقف دکوراتیو کناف
مسکونی حاج کاظمی 
تصاویر پروژه
فرم قوسی سقف کاذب کناف آشپزخانه
اجرای سقف کاذب دکوراتیو کناف با قوس دایره و رنگ آمیزی
سقف کاذب مسکونی حاج کاظمی بر اساس طراحی دکوراتیو
باکس دکوراتیو کناف با استفاده از خطوط شکسته و قوس های بیضی و دایره
رنگ آمیزی سقف کناف دکوراتیو
سقف کاذب دکوراتیو کناف
ماستیک کاری و نقاشی سقف کاذب دکور مسکونی حاج کاظمی
تعبیه محل چراغ های هالوژن سقفی به وسیله گردبر
بتونه کاری سقف کاذب دکوراتیو کناف
اجرای بتونه درزگیری باکس های کناف
استفاده از خطوط منحنی دایروی با مراکز مختلف
بتونه و ماستیک سقف کناف مسکونی حاج کاظمی
طرح دکوراتیو سقف کاذب کنج سالن با قوس های دایره و بیضی
سقف کاذب دکوراتیو محل ورودی مسکونی حاج کاظمی
طراحی مفهومی سقف کاذب دکوراتیو کناف با شیار های نور
نصب و برش پانل های گچی سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب کناف آشپزخانه با طرح قوسی چند لایه
باکس و باند گچی کناف نوار های نور داخل باند ها و لبه های نور مخفی
اجرای طرح دکوراتیو کناف شامل باکس و نورمخفی دور سالن و حجم انتزاعی وسط سقف
پانل کوبی طرح دکوراتیو کناف
نصب پنل گچی طرح دکوراتیو کناف با پیچ های سیاه بلک فسفات (Black phosphate screws)
اجرای سقف کاذب دکور با رعایت فواصل ارتفاعی و لبه های نور مخفی
پیاده سازی طرح دکوراتیو کناف بر روی سقف اصلی
زمینه های کاری شرکت