پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مسکونی شاهین خو

مسکونی شاهین خو

محل اجرای پروژه : شهر ری - میثاق یکم
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف
سقف کاذب دکوراتیو مسکونی شاهین خو
تصاویر پروژه
حجم دایره و باکس های متقاطع در سقف کاذب دکوراتیو
سقف کاذب دکوراتیو درای وال
سقف کاذب بالای ورودی واحد
نمای از زیر سقف کاذب مسکونی شاهین خو
باکس های قوسی گوشه های سالن در دو لایه
نمایی از سقف کاذب مسکونی شاهین خو
باکس دکور روی اوپن و مرکز آشپزخانه
سقف کاذب درای وال در دو سطح ارتفاعی (Level)
نصب قاب mdf لمینیت و تلق مات در باکس های گوشه سالن
نوار های نور آبی و نارنجی رنگ
نصب چراغ های هالوژن و شیلنگ های نور مخفی
تکمیل رنگ آمیزی سقف کاذب و نور پردازی سالن
بتونه کاری کنج ها ، درزها و محل پیچ ها ی سقف کاذب درای وال
اجرای ماستیک پله های باکس دایره ای
بتونه و ماستیک کاری احجام دایروی وسط سالن
بتونه و ماستیک کاری لبه های قوسی
تکمیل پنل کوبی سقف کاذب دکوراتیو
باکس و نور مخفی امتداد دیوار
اجرای نوار و بتونه درزگیری کناف و ماستیک کاری سقف دکور
باکس سقفی وسط آشپزخانه و تعبیه محل چراغ های گرد و مربعی
سقف کاذب دکوراتیو با مصالح کناف
نمای سقف کاذب از داخل آشپزخانه
باکس دکوراتیو دور ستون با مصالح کناف
پنل کوبی سقف کاذب بالای ورودی و باند های نور مخفی
نصب پنل لبه های نورمخفی و باکس دور آشپزخانه
نصب پنل گچی بر روی زیرسازی دایره ای سقف کاذب سالن
پیاده سازی طرح دکوراتیو سقف کاذب کناف
پنل کوبی باکس های دکوراتیو و ایجاد درچه 60×60
اجرای پیشانی های قوسی کناف به موازات هم
باکس درای وال روی اوپن (پیشخوان) آشپزخانه با چشمه های مربعی برای جای چراغ آویز
اجرای باکس با قوس دایره و نور مخفی سمت داخل و خارج باکس
نصب پنل گچی بر روی زیرسازی قوسی شکل
باند های نورمخفی سقف کاذب کناف در محل ورودی
اجرای زیرسازی و پنل کوبی باکس دکور
اجرای باکس و نور مخفی دور سالن در دو سطح ارتفاعی (Level)
زیرسازی باکس دور سالن و باکس قوسی گوشه
سقف واحد مسکونی آقای شاهین خو در دست بازسازی
زمینه های کاری شرکت