پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مسکونی شفقی

مسکونی شفقی

محل اجرای پروژه : شهر ری - میثاق یکم
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب دکوراتیو کناف ، دیوار کاذب دکوراتیو

سقف  کاذب و دیوار دکوراتیو واحد مسکونی جناب آقای شفقی با استفاده از سیستم درای وال انجام گردیده است. مصالح اصلی مورد استفاده در این پروژه ، پروفیل های گالوانیزه زیرسازی در مقاطع مختلف و گچبرگ ( یا پانل گچی ) معمولی ( RG) می باشد.
طراحی و اجرای سقف کاذب و دیوار دکوراتیو این پروژه بازسازی توسط شرکت نیک ساز ماندگار انجام شده است.
باکس های طولی دور و لبه های نور مخفی ، قوس ها و شکست های با اختلاف سطح و نور پردازی خطی و نقطه ای بخش های اصلی این طرح معماری را تشکیل می دهند.
کاغذ دیواری ، رنگ آمیزی با رنگ آکریلیک ، قاب های ام دی اف ( MDF) روی اوپن ( Open) آشپزخانه و شیشه های رنگی دکوراتیو در فینیشینگ بازسازی این واحد به کار رفته است.
همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنید ، در اجرای طرح های قوسی شکل ، پرت (دور ریز) مصالح و نیز زمان سپری شده برای اجرای کار تا چند برابر بیشتر از کار های ساده است.


تصاویر پروژه
طراحی دکوراسیون سقف و دیوار بر اساس سیستم درای وال و مصالح کناف
نور های نواری و نقطه ای در دیوار و سقف کاذب
حرکت نور در باکس دیواری دکور به وسط باکس دایره ی سقفی
باکس کناف روی اوپن (پیشخوان) آشپزخانه و زه چوبی دور باکس های چراغ های آویز تزئینی
طرح دکوراتیو سقف و دیوار کاذب درای وال با مصالح کناف
دیوار دکوراتیو کناف (یا به عبارت صحیح: دیوار دکوراتیو درای وال با مصالح کناف)
باکس دکوراتیو گوشه و نورپردازی با نصب هالوژن و نور مخفی
نقاشی (رنگ آمیزی) سقف کاذب دکور و نصب شیشه های دکوراتیو
نورپردازی با نصب چراغ های هالوژن و نور مخفی
باکس چند ضلعی در محل اتصال باکس های نواری دیوار های مجاور
باکس گچی کنج و دریچه های 40×40 برای شیشه دکوراتیو جهت نورپردازی
باکس درای وال و نور مخفی در دو پله (سطح ارتفاعی)
باکس دور و اتصال باکس ها به هم با منحنی گوشه
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو و ماستیک سطوح قوسی
اجرای بتونه درزگیری ذیوار و سقف کاذب دکوراتیو
بتونه کاری جهت درزگیری درز پنل ها و کنج های قائمه
پنل کوبی سقف دکوراتیو و تعبیه محل دریچه های 40×40 (برای نصب شیشه دکوراتیو)
اجرای باکس دور سالن و نور مخفی در 2 سطح (Level) ارتفاعی
ریسمان کشی و تهیه پرگار برای اجرای حجم دایره در سقف کاذب دکوراتیو
اجرای زیرسازی و پنل کوبی سقف کاذب دکوراتیو مسکونی شفقی
اجرای باکس نور مخفی دور سالن و قطعات تقویتی برای اتصال به تیرچه های سقف اصلی
زیرسازی سقف کاذب دایره ای وسط سالن و باکس نور مخفی پیرامون فضا
زمینه های کاری شرکت