سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

کمپ مدیران

کمپ مدیران

(عسلویه - فاز 12 پارس جنوبی)

سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، با استفاده از پانل و تایل ۶۰×۶۰ فایبر سمنت
مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین

مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین

(شاهرود - بسطام)

سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب فایبر سمنت ، سقف کاذب مشبک با تایل فایبرسمنت
زمینه های کاری شرکت