سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > مرکز همایش های برج میلاد

مرکز همایش های برج میلاد

محل اجرای پروژه : تهران - برج میلاد
سیستم‌های بکار رفته : نمای فایبر سمنت برد ، نمای مدولار ، نمای درز باز

تصاویر پروژه
نمای فایبر سمنت مرکز همایش های برج میلاد تهران
نمای فایبر سمنت مدولار مرکز همایشهای برج میلاد تهران
نمای سمنت برد مدولار مرکز همایش های برج میلاد تهران
نمای فایبرسمنت مرکز همایش های برج میلاد تهران
نمای فایبر سمنت مدولار و درزبندی با پروفیل گالوانیزه A
نمای فایبرسمنت مدولار آسانسور باری مرکز همایشهای برج میلاد
نمای سمنت بورد الیافی مرکز همایش های برج میلاد
دست آخر رنگ آمیزی نمای فایبر سمنت مدولار مرکز همایش های برج میلاد تهران
نمای خارجی و پوشش بام آسانسور باری مرکز همایش های برج میلاد تهران
اجرای دست اول نقاشی نمای فایبر سمنت مرکز همایش های برج میلاد
نمای فایبرسمنت مرکز همایش ها پیش از رنگ آمیزی
نمای سمنت بورد الیاف دار مرکز همایش های برج میلاد تهران
اجرای نمای سمنت برد الیافی به عنوان نمای خارجی چاه آسانسور باری هفت تن
اجرای نمای فایبر سمنت مدولار مرکز همایشهای برج میلاد
رعایت امتداد درز بین پانل ها به صورت تراز و شاقول در نمای سمنت برد مدولار
نصب پنل سمنت برد الیافدار در نمای مدولار
نصب پانل فایبر سمنت روی زیرسازی نما با استفاده از پروفیل های گالوانیزه M و V
مراحل برش و نصب پانل سمنت برد الیافی به صورت مدولار
درزبندی نمای فایبر سمنت مدولار بوسیله پروفیل گالوانیزه A
مراحل برش پنل سیمانی الیافدار بوسیله گردبر با تیغه سرامیک بر
برش پانل فایبر سمنت بورد و ساخت محمل برش بوسیله گیره های دستی
زیرسازی گالوانیزه نمای خارجی آسانسور باری جهت نصب پانل فایبر سمنت برد
زیرسازی نمای فایبر سمنت با پروفیل های گالوانیزه M و V بر روی قوطی کشی آهنی
زمینه های کاری شرکت