سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > پارک آبی تهران

پارک آبی تهران

محل اجرای پروژه : تهران - مقابل درب شماره یک پارک چیتگر
سیستم‌های بکار رفته : نمای فایبر سمنت برد ، نمای مدولار ، نمای سمنت بورد

تصاویر پروژه
تصویری از فضای داخلی فایبرسمنت کار شده در استخر آبی تهران - OPARK
نمای داخلی استخر آبی تهران اوپارک
نمای داخلی OPARK
نمای فایبر سمنت بورد مدولار در اوپارک آبی تهران
نمای داخلی اوپارک با پنل فایبرسمنت برد نیک ساز
سرسره های بزرگ در پارک آبی تهران
نمای سمنت برد اوپارک
نمای مدولار پارک آبی تهران
بتونه کاری درز بین پانل های سیمانی با بتونه کشسان (الاستیک)
اجرای نمای فایبر سمنت بورد مدولار ضلع شمالی پارک آبی تهران
دیواره قوسی ضلع شرق و بتونه کاری - پارک آبی تهران
پوشش نمای شمالی پارک آبی با پانل سمنت برد به شیوه مدولار و درزگیری با پروفیل گالوانیزه A
پوشش دیوار غربی سالن اصلی استخر موج پارک آبی با پنل فایبر سمنت برد و درزگیری و بتونه کاری
بتانه کاری دیوار شرقی - نمای فایبرسمنت بورد پارک آبی تهران
بتونه کاری نمای سمنت برد ضلع جنوب با بتونه الاستیک (کشسان) پارک آبی تهران
بتونه کاری نمای فایبر سمنت با بتونه الاستیک
نمای فایبرسمنت دیواره شرقی سالن اصلی در تراز 19.35+
بتونه کاری نمای سمنت برد با بتونه کشسان (الاستیک)
بتونه کاری درز ها و روی گل پیچ ها در نمای فایبر سمنت برد
نمای فایبرسمنت بورد در محل تقاطع ضلع غرب و جنوب
اجرای نمای سیمانی ضلع شرق به حالت قوسی با شیب ملایم
اجرای نمای سمنت برد مدولار ضلع شرق با قوس ملایم
نمای فایبر سمنت بورد ضلع جنوب پارک آبی تهران
نمای سمنت برد ضلع غربی سالن استخر موج پارک آبی تهران
کنج جنوب غربی نمای فایبر سمنت بورد پارک آبی تهران - دید از ضلع شرقی تراز 19.35+
نمای سمنت برددیواره جنوبی - دید از روی راه پله شمال غربی سالن استخر موج پارک آبی تهران
دید از پشت نمای سمنت برد ، آهن کشی عمودی ، آهن کشی افقی ، زیرسازی گالوانیزه و پانل فایبر سمنت بورد
خوانش رقوم روی آهن کشی افقی برای اصلاح نا شاقولی و نا ترازی
نصب پنل روی زیرسازی گالوانیزه M و V و درزبندی با پروفیل گالوانیزه A
دید پرسپکتیو سه نقطه ای از نمای فایبرسمنت مدولار
نصب پنل سمنت بورد روی پروفیل های گالوانیزه M و V به فواصل 60 سانتیمتر
دیوار پوششی با پنل فایبرسمنت به شیوه مدولار افقی
نمای غربی سوله پارک آبی تهران با ورق های سمنت برد
اجرای نمای مدولار درزباز با پانل سیمانی الیاف دار
نصب پنل فایبر سمنت برد (سیمان الیافدار) در ردیف های افقی و عمودی
بستن سمنت بورد با تسمه برای کشیدن با بالابر
حمل پانل فایبر سمنت برای نصب در نما
پوشش داخلی سوله اصلی پارک آبی تهران با پانل سمنت برد
اجرای زیرسازی و نصب نمای فایبرسمنت روی دیوار داخلی سوله
مراحل اجرای نمای فایبر سمنت برد مدولار
اجرای پرایمر آکریلیک (عایق نانو) در پشت پنل فایبر سمنت برد پیش از نصب
نصب نمای سمنت بورد به شیوه مدولار و دربندی با پروفیل گالوانیزه A
نصب پانل فایبرسمنت با پیچ سرمته بالدار مخصوص سمنت برد
آماده کردن پنل فایبر سمنت بورد برای نصب روی نما
نصب ورق سمنت بورد با مدول کامل 120×240 سانتیمتر به حالت افقی
پنل فایبر سمنت برد
زیرسازی نمای سمنت بورد با پروفیل گالوانیزه به صورت قائم با فاصله 60 سانتیمتر
حمل و نصب پانل سمنت برد در ارتفاع
زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار با پروفیل های M و V
نصب پنل سمنت برد بر روی زیرسازی گالوانیزه و درزبندی با پروفیل گالوانیزه A
اجرای زیرسازی نمای سمنت بورد با پروفیل های گالوانیزه M و V روی شاسی کشی آهنی
زمینه های کاری شرکت