سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > کمپ مدیران

کمپ مدیران

محل اجرای پروژه : عسلویه - فاز 12 پارس جنوبی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، با استفاده از پانل و تایل ۶۰×۶۰ فایبر سمنت
سقف کاذب ثابت با پنل فایبر سمنت
سقف کاذب مشبک ۶۰×۶۰ با تایل فایبرسمنت
استراحتگاه مدیران

تصاویر پروژه
اجرای سقف کاذب 60×60 با تایل فایبر سمنت و روشنایی توکار 60*60
سقف 60×60 با تایل فایبرسمنت رنگ شده
سقف کاذب مشبک 60×60 با تایل فایبرسمنت رنگ شده
نصب چراغ های سیلندری گرد در سقف کاذب فایبرسمنت
رنگ آمیزی سقف کاذب فایبرسمنت با رنگ آکریلیک الاستیک
نقاشی سقف کاذب فایبرسمنت
تایل ریزی و تقویت آویزهای سقف کاذب 60*60
آماده سازی آویزهای سقف کاذب از بست اتصال آویز دوبل و مفتول آویز
رنگ آمیزی سقف کاذب فایبر سمنت با رنگ آکریلیک کشسان
اجرای سقف کاذب مشبک فایبرسمنت
اجرای سقف کاذب مشبک جهت پوشش تاسیسات برقی عبوری در زیر سقف سازه ای
تایل ریزی سقف 60*60 با تایل فایبر سمنت
زیرسازی سقف 60×60 - نمای راهرو
شبکه ریلینگ سقف کاذب 60×60 و نصب چراغ های مهتابی 60×60
درزگیری سقف کاذب فایبر سمنت با نوار درزگیر و بتونه الاستیک
بتونه کاری محل درز پنل های فایبر سمنت با بتونه مخصوص فایبر سمنت
درزگیری پانل های فایبرسمنت با بتونه مخصوص فایبرسمنت
سقف کاذب ثابت و مشبک با پانل و تایل 60*60 فایبر سمنت
باکس های پوششی زیر شمشیری راه پله ها با پنل فایبرسمنت
اجرای سقف کاذب زیر راه پله با پانل فایبرسمنت
زیرسازی سقف کاذب 60×60 با سپری های گالوانیزه و عبور تاسیسات الکتریکی از پشت آن
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
عبور سینی کابل از طرفین راهرو
سقف اصلی سازه ای از دال بتنی
استراحتگاه مدیران - فاز ۱۲ پارس جنوبی
زمینه های کاری شرکت