سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین

مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین

محل اجرای پروژه : شاهرود - بسطام
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب فایبر سمنت ، سقف کاذب مشبک با تایل فایبرسمنت
مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین بسطام شاهرود
تصاویر پروژه
نمای بیرونی مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین بسطام به شکل هرم نامنظم
سقف کاذب فایبر سمنت مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین بسطام
سقف کاذب ۶۰×۶۰ طبقع اداری سالن ورزشی مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین بسطام
سقف کاذب ثابت و مشبک (60×60) با پنل و تایل فایبرسمنت
اجرای سقف کاذب فایبرسمنت به صورت شیبدار و حجم هرمی
سقف کاذب ورودی سالن ورزشی به شکل هرمی با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
سقف کاذب مشبک 60×60 با تایل فایبرسمنت رنگ شده
سقف کاذب مشبک طبقه دوم سالن ورزشی
ورودی سالن ورزشی مجتمع فرهنگی نور مبین بسطام
اتصالات سازه ای ورودی سوله سالن ورزش
سقف سر در ورودی سالن پیش از اجرای پوشش سقف کاذب
طبقه بالای سالن شامل فضاهای اداری پیش از اجرای سقف کاذب
مجتمع فرهنگی - ورزشی نور مبین بسطام
زمینه های کاری شرکت