سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > نمایشگاه ساختمان - شرکت نیک پاد آسیا

نمایشگاه ساختمان - شرکت نیک پاد آسیا

محل اجرای پروژه : سئول - نمایشگاه بین المللی
سیستم‌های بکار رفته : نمای طرح چوب (سایدینگ) ، نمای فایبر سمنت برد ، دیوار پوششی درای وال ، سقف کاذب مشبک 60×60

تصاویر پروژه
مراحل ساخت غرفه شرکت نیک پاد آسیا با استفاده از پنل فایبرسمنت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال 89
اجرای نمای فایبر سمنت مدولار به صورت حکمی و درزباز
نمای فایبرسمنت مدولار
نمای داخلی غرفه با پنل فایبرسمنت چوبینه به شیوه سایدینگ
نمای داخلی غرفه با پنل فایبرسمنت طرح چوب به شیوه سایدینگ
نمای فایبر سمنت با ترکیب شیوه سایدینگ و مدولار
نصب فایبر سمنت برد در نمای مدولار - نمای از پشت
نمای فایبرسمنت مدولار
رنگ آمیزی نمای فایبر سمنت مدولار در چند مرحله برای پوشش کامل سطح فایبر سمنت
اجرای پرایمر روی نمای فایبر سمنت برای درگیر شدن پوسته رنگ روی پانل فایبرسمنت و مصرف رنگ کمتر
نقاشی نمای فایبر سمنت مدولار و سایدینگ به وسیله پمپ و پیستوله
درز پانل های فایبر سمنت به وسیله نوار مش فایبر گلاس و بتونه الاستیک مخصوص فایبر سمنت درزگیری و آماده نقاشی میشود
بتونه کاری محل درزها و پیچ ها با نوار درزگیری مش فایبرگلاس و بتونه کشسان مخصوص پانل فایبر سمنت
اجرای بتونه درزگیری دیوار پوششی فایبر سمنت با نوار درزگیر و بتونه مخصوص فایبرسمنت
اجرای نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگ طرح چوب در کنار هم
نمای سایدینگ طرح چوب و دیوار پوششی با فایبر سمنت برد
اجرای نبشی تراز سقف مشبک با تایل ۶۰×۶۰ فایبر سمنت روی دیوار پوششی فایبرسمنت
نمای سایدینگ با پانل فایبر سمنت طرحدار چوبینه و دیوار پوششی متصل با فایبر سمنت برد
پنل کوبی دیوار پوششی غرفه با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
دیوار پوششی با پانل فایبرسمنت و زیرسازی متصل با براکت و F47
اجرای سیستم پوششی درای وال با پنل فایبرسمنت
نصب پانل فایبر سمنت ۱۶ میلیمتر به عنوان قاب دور پنجره در نمای خارجی غرفه
پانل کوبی قاب دور پنجره با پنل فایبر سمنت ۱۶ میلیمتر
برش پانل فایبر سمنت با اره دیسکی با تیغه سرامیک بر
نمای داخلی غرفه نمایشگاه - دیوار پوششی و نمای سایدینگ با پنل فایبرسمنت
پیچ کردن لبه بالایی پانل سایدینگ با پیچ سرمته بالدار خود خزینه کن مخصوص پنل فایبر سمنت
نصب پانل فایبر سمنت سایدینگ با طرح چوب (چوبینه) در نمای داخلی غرفه
پنل کوبی سیستم پوششی متصل با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
پنل کوبی دیوار پوششی با پنل فایبر سمنت 8 میلیمتر
نصب پنل فایبر سمنت ساده و طرح چوب روی سازه های گالوانیزه (پروفیل های گالوانیزه)
زیرسازی گالوانیزه و نصب پانل فایبر سمنت در نما
نصب سازه های گالوانیزه M و V برای زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار - فاصله ۱۲۰ سانتیمتر برای سازه های M
نصب پروفیل های گالوانیزه M به صورت قائم بر روی پروفیل کشی آهنی افقی
زیرسازی سقف کاذب ۶۰*۶۰ برای نصب تایل های فایبر سمنت ۶۰*۶۰
استفاده از پیچ اتصال سازه به سازه برای اتصال سازه های گالوانیزه F47 و L25
نصب سازه عمودی F47  به نبشی تراز کف در سیستم پوششی متصل به دیوار زمینه
زیرسازی دیوار پوششی با سازه متصل به زمینه
زمینه های کاری شرکت