سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > استخر و پارکینگ مسکونی زهیری

استخر و پارکینگ مسکونی زهیری

محل اجرای پروژه : خیابان ولیعصر - روبروی صدا و سیما
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب فایبرسمنت
حاج آقا ظهیری
تصاویر پروژه
سقف کاذب فایبرسمنت به صورت دور باکس و سقف مشبک 60×60
اجرای سقف کاذب فایبرسمنت استخر و روشنایی بر روی جکوزی
سقف کاذب مشبک 60×60 با تایل گچی با روکش pvc و طرح حصیری
اجرای سقف کاذب استخر مسکونی زهیری با تایل و پنل فایبرسمنت
اجرای سقف کاذب مشبک پارکینگ مسکونی زهیری با تایل گچی با روکش pvc
تایل ریزی سقف کاذب مشبک با تایل گچی با روکش pvc
زیرسازی سقف کاذب مشبک پارکینگ مسکونی زهیری
سقف کاذب رختکن استخر با تایل فایبر سمنت
اجرای سقف کاذب استخر مسکونی زهیری با تایل و پنل فایبرسمنت
اجرای سقف کاذب استخر مسکونی زهیری با تایل و پنل فایبرسمنت
اجرای باکس سقفی و سقف کاذب 60×60 با پنل فایبر سمنت
اجرای باکس سقفی و سقف کاذب 60×60 با پنل فایبرسمنت
تکمیل تایل ریزی و نقاشی باکس دور با استفاده از پوشش آکریلیک کشسان
اجرای بتونه درزگیری جهت پوشش درز پنل ها و کنج ها با بتونه مخصوص فایبرسمنت
نصب نوار درزگیر برای اجرای بتونه درزگیری باکس درای وال
تایل ریزی سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت رنگ شده
تایل ریزی سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت رنگ شده
اجرای سقف کاذب مشبک با تایل فایبرسمنت 60×60
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
اجرای باکس سقفی با پنل فایبر سمنت
پنل کوبی با پنل فایبرسمنت بر روی زیرسازی گالوانیزه
زیرسازی باکس سقفی از نمای پایین
زیرسازی باکس سقفی از نمای داخل
استخر مسکونی زهیری
زمینه های کاری شرکت