پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > شیرینی پزی و آجیل اعوانی

شیرینی پزی و آجیل اعوانی

محل اجرای پروژه : تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از سه راه شهید قندی
سیستم‌های بکار رفته : دیوار جدا کننده درای وال ، سقف کاذب کناف ، سقف کاذب دکوراتیو کناف

تصاویر پروژه
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب ثابت
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل دیوار پوششی و سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل دیوار جداکننده و سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
نمایی از تکمیل شدن مراحل سقف کاذب دکوراتیو
تصویری از مراحل آماده سازی نهایی پس از بتونه کاری
تصویری از مراحل آماده سازی نهایی پس از بتونه کاری
تصویری از مراحل آماده سازی نهایی پس از بتونه کاری
تصویری از مراحل آماده سازی نهایی پس از بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویری از مراحل بتونه کاری
تصویر مرحله نصب دیوار جداکننده
مراحل نصب سقف کاذب ثابت
مراحل نصب سقف کاذب ثابت
مراحل نصب سقف کاذب ثابت
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
مراحل ابتدایی و نصب پایه (پروفیل کشی)
زمینه های کاری شرکت