پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > بانک صادرات میدان محمدیه

بانک صادرات میدان محمدیه

محل اجرای پروژه : میدان محمدیه (میدان اعدام سابق)
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب ۶۰×۶۰ با تایل MDF لمینیت
بانک صادرات شعبه محمدیه
میدان محمدیه (اعدام)
سقف کاذب ۶۰×۶۰ با تایل MDF لمینیت 
تصاویر پروژه
طراحی سقف کاذب و دیوار پوششی با ام دی اف (mdf) به صورت مدولار
پوشش دیوار ها و سقف کاذب با mdf
سقف کاذب کلیک با تایل mdf با مدول ۶۰*۶۰
تایل سقفی ام دی اف (MDF) در چشمه های ۶۰×۶۰ سقف کاذب کلیک
تایل mdf لمینیت در سقف کاذب مشبک ۶۰×۶۰ بانک صادرات
سقف کاذب ۶۰*۶۰ mdf به حالت زاویه دار
سقف کاذب مشبک 60*60 به صورت پله ای
سقف کاذب بانک با تایل ام دی اف لمینیت
اجرای دستک های مورب برای فیکس کردن پیشانی ها به صورت شاقول
زیرسازی پیشانی سقف کاذب ۶۰×۶۰ به صورت پله ای
زمینه های کاری شرکت