پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > مسجد حضرت ابوالفضل

مسجد حضرت ابوالفضل

محل اجرای پروژه : شهرک غرب - بلوار دریا
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت
مسجد حضرت ابوالفضل
شهرک غرب - انتهای بلوار دریای غربی
تصاویر پروژه
سقف کاذب مسجد حضرت ابوالفضل با استفاده از باکس کناف و سقف ۶۰*۶۰ با تایل فایبرسمنت
سقف کاذب مشبک و باکس گچی کناف - مسجد حضرت ابوالفضل
سقف کاذب مشبک ۶۰×۶۰ با تایل فایبرسمنت رنگ شده
تامین روشنایی مسجد ابوالفضل با چراغ های توکار ۶۰*۶۰
سقف کاذب کلیک (مشبک ۶۰×۶۰) با تایل برش خورده فایبر سمنت
روشنایی مسجد به وسیله چراغ های ۶۰*۶۰ توکار و لامپ های کم مصرف ۳۶*۳ و هالوژن های پیرامون سقف
اجرای سقف کاذب مسجد حضرت ابوالفضل بلوار دریای غربی
سقف کاذب ۶۰×۶۰ و نصب مهتابی های توکار پیش از رگلاژ نهایی
اجرای سقف کاذب کناف و مشبک در بازسازی مسجد حضرت ابوالفضل
برش تایل فایبر سمنت و تکمیل تایل ریزی ردیف های کناری سقف مشبک
تامین روشنایی فضا با چراغ های مهتابی توکار ۶۰×۶۰
اجرای گردبر در باکس های کناف دور
سقف کاذب مشبک ۶۰×۶۰ با تایل فایبرسمنت رنگ شده
نصب چراغ های ۶۰*۶۰ توکار و گردبر هالوژن ها در سقف کاذب کناف و مشبک با تایل فایبر سمنت
نقاشی باکس ها و ریختن تایل های فایبر سمنت ۶۰×۶۰
ریختن تایل های سقف کاذب مشبک و نصب مهتابی توکار ۶۰×۶۰
اجرای بتونه درزگیری باکس های کناف
نصب پانل گچی باکس ها و اجرای زیرسازی سقف مشبک به صورت ۴۵ درجه
تایل ریزی سقف مشبک با تایل ۶۰*۶۰ فایبرسمنت
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه و باکس کناف دور
اجرای باکس کناف دور به موازات زیر بالکن های مسجد
زیرسازی سقف ۶۰×۶۰ با زاویه ۴۵ درجه نسبت به باکس های دور
نصب نبشی تراز و اجرای زیرسازی سقف مشبک با سپری ها ۳.۶۰ ، ۱.۲۰ و ۰.۶۰
پانل کوبی پیشانی باکس ها و اجرای شبکه ریلینگ سقف کاذب ۶۰*۶۰
اجرای باکس درای وال و زیرسازی سقف کاذب مشبک با مصالح کناف
سقف مسجد ابوالفضل پیش از اجرای سقف کاذب
زمینه های کاری شرکت