پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > مرکز ملی شبکه لرزه نگاری

مرکز ملی شبکه لرزه نگاری

محل اجرای پروژه : دیباجی شمالی - ارغوان غربی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب AMF
سقف کاذب مشبک آکوستیک مرکز ملی شبکه لرزه نگاری
تصاویر پروژه
سقف کاذب مشبک و چراغ های 60×60 توکار
نمای نزدیک از سقف کاذب 60×60 با تایل معدنی AMF
سقف کاذب مشبک 60×60 مرکز ملی شبکه لرزه نگاری
طراحی سقف کاذب مشبک با زاویه 45 درجه
سقف کاذب مشبک با شبکه ریلینگ شیکاگومتالیک شرکت کناف ایران
نصب چراغ های هالوژن گرد در سقف کاذب راهرو
سقف کاذب اتاق سرور مرکز ملی شبکه لرزه نگاری
سقف کاذب مرکز ملی شبکه لرزه نگاری
تایل معدنی AMF در سقف کاذب مشبک
نمای سقف کاذب مرکز ملی شبکه لرزه نگاری از پشت پنجره ورودی
سقف کاذب نواری دور و سقف کاذب 60×60 در وسط
اجرای سقف کاذب با تایل معدنی کناف ایران (AMF)
توزیع چراغ های 60×60 توکار در سقف کاذب مشبک به صورت متقارن
سقف کاذب مشبک کناف با تایل AMF و نصب دریچه های بازدید سقفی فن کویل
اجرای شبکه ریلینگ سقف کاذب 60×60 به حالت لوزی شکل (با زاویه 45 درجه)
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه - اتاق سرور
اجرای زیرسازی سقف کاذب مشبک 60×60 با شبکه ریلینگ کناف و با زاویه 45 درجه
اجرای باکس نواری دور سقف کاذب
اجرای سقف کاذب مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
زمینه های کاری شرکت