لیست محصولات

سمنت برد
محصولات مرتبط

پانل فایبر سمنت (ورقی ساده)


پانل فایبرسمنت ساده با دانسیته ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و در ضخامت های ۶ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۲ میلیمتر

پانل فایبرسمنت سایدینگ طرح چوب (چوبینه)


پنل فایبر سمنت چوبینه با طرح مقطع الوار برش خورده چوب با ضخامت ۸ میلیمتر و طول ۳۰۰ سانتیمتر
زمینه های کاری شرکت