گالری تصاویر : نمای سمنت برد سایدینگ

00244 - پانل سایدینگ سیمانی ارزان ، با دوام بالا و کاملا ضد حریق مناسب برای خانه رویایی شما

00244 - پانل سایدینگ سیمانی ارزان ، با دوام بالا و کاملا ضد حریق مناسب برای خانه رویایی شما

00246 - نمای سایدینگ فایبر سمنت کاملا مقاوم در برابر حشرات و موریانه و حریق با ماندگاری بالا

00246 - نمای سایدینگ فایبر سمنت کاملا مقاوم در برابر حشرات و موریانه و حریق با ماندگاری بالا

00247 - نمای ترکیبی با پانل فایبر سمنت سایدینگ و مدولار و استفاده از پروفیل آلومینیومی کنج خارجی

00247 - نمای ترکیبی با پانل فایبر سمنت سایدینگ و مدولار و استفاده از پروفیل آلومینیومی کنج خارجی

00248 - نمای طرح چوب با استفاده از پانل فایبر سمنت سایدینگ

00248 - نمای طرح چوب با استفاده از پانل فایبر سمنت سایدینگ

00249 - نمای سایدینگ با پانل چوبینه و نحوه اتصال نما به بازشو ها

00249 - نمای سایدینگ با پانل چوبینه و نحوه اتصال نما به بازشو ها

00251 - نمای کرکره ای یا سایدینگ با پنل چوبینه سیمانی

00251 - نمای کرکره ای یا سایدینگ با پنل چوبینه سیمانی

00252 - استفاده از لایه بخاربند در زیر پوسته سمنت برد سایدینگ

00252 - استفاده از لایه بخاربند در زیر پوسته سمنت برد سایدینگ

00253 - نمای فایبر سمنت مدولار خطی به صورت افقی و عمودی به شیوه درزبندی با پروفیل گالوانیزه A

00253 - نمای فایبر سمنت مدولار خطی به صورت افقی و عمودی به شیوه درزبندی با پروفیل گالوانیزه A

00255 - نمای خارجی ساختمان با استفاده از پنل سمنت برد سایدینگ

00255 - نمای خارجی ساختمان با استفاده از پنل سمنت برد سایدینگ

00255 - نمای فایبرسمنت برد سایدینگ با استفاده از پروفیل های کنج خارجی و درزبندی آلومینیومی

00255 - نمای فایبرسمنت برد سایدینگ با استفاده از پروفیل های کنج خارجی و درزبندی آلومینیومی

زمینه های کاری شرکت