گالری تصاویر : سقف کاذب کناف

00013 - سقف کاذب دکوراتیو کناف و دیوار کاذب نشیمن در فضای مسکونی

00013 - سقف کاذب دکوراتیو کناف و دیوار کاذب نشیمن در فضای مسکونی

00014 - سقف کاذب کریدور با باکس و نور مخفی کناف

00014 - سقف کاذب کریدور با باکس و نور مخفی کناف

00015 - سقف کاذب لابی مسکونی به صورت باکس و باند و منحنی

00015 - سقف کاذب لابی مسکونی به صورت باکس و باند و منحنی

00016 - طراحی سقف کاذب کناف بخش پذیرش با نورهای خطی و نقطه ای

00016 - طراحی سقف کاذب کناف بخش پذیرش با نورهای خطی و نقطه ای

00017 - طراحی و اجرای دیوار و سقف کاذب  کناف اتاق خواب و کار [HD: 2500*1546, 300 dpi]

00017 - طراحی و اجرای دیوار و سقف کاذب کناف اتاق خواب و کار [HD: 2500*1546, 300 dpi]

00046 - طراحی سقف کاذب لاکچری راهروی  هتل - سقف کاذب باکس و باند و نور مخفی

00046 - طراحی سقف کاذب لاکچری راهروی هتل - سقف کاذب باکس و باند و نور مخفی

00047 - سقف و دیوار کاذب کناف - حرکت باکس  دیواری از دیوار به روی سقف و چرخش در  سقف

00047 - سقف و دیوار کاذب کناف - حرکت باکس دیواری از دیوار به روی سقف و چرخش در سقف

00048 - طراحی سقف کاذب اتاق خواب مستر به  سبک اروپایی - سقف کناف و نور مخفی و ابزار  پیش ساخته

00048 - طراحی سقف کاذب اتاق خواب مستر به سبک اروپایی - سقف کناف و نور مخفی و ابزار پیش ساخته

00049 - طراحی سقف کاذب دکور لوکس فضای  نشیمن و ناهارخوری

00049 - طراحی سقف کاذب دکور لوکس فضای نشیمن و ناهارخوری

00050 - طراحی سقف کاذب کناف فضای نشیمن  با لبه های نورمخفی و نور های نقطه ای

00050 - طراحی سقف کاذب کناف فضای نشیمن با لبه های نورمخفی و نور های نقطه ای

زمینه های کاری شرکت