گالری تصاویر : سقف کاذب الیاف معدنی

00018 - سقف کاذب سازه پنهان - Thermatex KNAUF  AMF [HD: 2500*1674, 300 dpi]

00018 - سقف کاذب سازه پنهان - Thermatex KNAUF AMF [HD: 2500*1674, 300 dpi]

00022 - سقف کاذب مشبک با تایل AMF Thermatex  لبه دار [HD: 2000*1333, 350 dpi]

00022 - سقف کاذب مشبک با تایل AMF Thermatex لبه دار [HD: 2000*1333, 350 dpi]

00031 - سقف کاذب اتاق بازی کودکان  با استفاده از تایل های آکوستیک معدنی

00031 - سقف کاذب اتاق بازی کودکان با استفاده از تایل های آکوستیک معدنی

00032 - سقف کاذب آکوستیک مشبک با  تایل الیاف معدنی

00032 - سقف کاذب آکوستیک مشبک با تایل الیاف معدنی

00033 - سقف کاذب مشبک آکوستیک با  تایل الیاف معدنی

00033 - سقف کاذب مشبک آکوستیک با تایل الیاف معدنی

00034 - سقف کاذب مشبک مدولار با  تایل آرمسترانگ معدنی لبه دار با تکیه بر  ویژگی آکوستیک برای فضای آموزشی

00034 - سقف کاذب مشبک مدولار با تایل آرمسترانگ معدنی لبه دار با تکیه بر ویژگی آکوستیک برای فضای آموزشی

00071 - سقف کاذب معدنی با تایل های AMF KNAUF طرح Star و چراغ های مهتابی 30×120

00071 - سقف کاذب معدنی با تایل های AMF KNAUF طرح Star و چراغ های مهتابی 30×120

00072 - سقف کاذب بیمارستان با پنل های الیاف معدنی در ابعاد مختلف

00072 - سقف کاذب بیمارستان با پنل های الیاف معدنی در ابعاد مختلف

00073 - سقف کاذب مشبک پاساژ تجاری با تایل های معدنی لبه دار

00073 - سقف کاذب مشبک پاساژ تجاری با تایل های معدنی لبه دار

00074 - سقف کاذب کلاس درس با پنل های دکوراتیو معدنی که به صورت آویز نصب شده اند

00074 - سقف کاذب کلاس درس با پنل های دکوراتیو معدنی که به صورت آویز نصب شده اند

زمینه های کاری شرکت