گالری تصاویر : سقف کاذب فلزی

00030 - سقف کاذب مشبک سازه پنهان  با تایل گالوانیزه وسط پانچ

00030 - سقف کاذب مشبک سازه پنهان با تایل گالوانیزه وسط پانچ

00172 - سقف کاذب فلزی سالن

00172 - سقف کاذب فلزی سالن

00173 - سقف کاذب دکوراتیو فلزی

00173 - سقف کاذب دکوراتیو فلزی

00174 - سقف کاذب مشبک فلزی

00174 - سقف کاذب مشبک فلزی

00175 - سقف کاذب دکوراتیو

00175 - سقف کاذب دکوراتیو

00176 - سقف کاذب دکوراتیو منحنی

00176 - سقف کاذب دکوراتیو منحنی

00177 - سقف کاذب فلزی دکوراتیو

00177 - سقف کاذب فلزی دکوراتیو

00178 - سقف کاذب آکوستیک فلزی با طراحی مدرن

00178 - سقف کاذب آکوستیک فلزی با طراحی مدرن

00179 - سقف مناسب سالن اتاق کنفرانس

00179 - سقف مناسب سالن اتاق کنفرانس

00180 - سقف کاذب فلزی

00180 - سقف کاذب فلزی

زمینه های کاری شرکت