گالری تصاویر : سقف کاذب شیشه و تلق

00036 - سقف کاذب دکوراتیو شیشه ای با  نورپردازی پشت سقف کاذب

00036 - سقف کاذب دکوراتیو شیشه ای با نورپردازی پشت سقف کاذب

00110 -

00110 -

00111 -

00111 -

00112 -

00112 -

00113 -

00113 -

00114 -

00114 -

00115 -

00115 -

00116 -

00116 -

00117 - سقف کاذب پذیرش با تایل های پلیمری به صورت مشبک و نور یکنواخت پشت سقف کاذب با چراغ های ال ای دی [HD: 4256*2832, 300 dpi]

00117 - سقف کاذب پذیرش با تایل های پلیمری به صورت مشبک و نور یکنواخت پشت سقف کاذب با چراغ های ال ای دی [HD: 4256*2832, 300 dpi]

00118 - سقف کاذب سالن سمینار به صورت مدولار مشبک با استفاده از تایل های پلی کربنات مات نور گذر

00118 - سقف کاذب سالن سمینار به صورت مدولار مشبک با استفاده از تایل های پلی کربنات مات نور گذر

زمینه های کاری شرکت