مقالات و نوشته ها

سیستمهای پوشش ، دیوار پوششی

تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱۳۹۲
منبع : نیک ساز ماندگار
خلاصه : سیستم پوششی بنا به ضرورت طرح به دو صورت «با سازه متصل به دیوار» و «با سازه مستقل» قابل اجراست.
سیستمهای پوشش ، دیوار پوششی
سیستمهای پوشش کاری، در ساختمان های مختلف و با عملکردهای گوناگون قابل اجرا می باشد. در این سیستم کمیت هایی نظیر ارتفاع، مقاومت در برابر حریق، عایق های صوتی و حرارتی، نفوذناپذیری در برابر رطوبت و بخار به راحتی قابل استخراج بوده و با انتخاب صحیح ساختار از جهت نوع سازه و نوع و تعداد لایه های صفحات می توان به نتایج و عملکردهای گوناگون دست یافت. سیستم پوششی بنا به ضرورت طرح به دو صورت «با سازه متصل به دیوار» و «با سازه مستقل» قابل اجراست.

الف)دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار: از این سیستم پوشش کاری زمانی استفاده می شود که ناشاقولی دیوار پوشش شونده نهایتاً ۵۵ میلیمتر باشد. در این ساختار سازه های گالوانیزه زیرسازی به دیوار بنایی موجود (و یا پروفیل های آهنی) با قطعات اتصالی گالوانیزه متصل شده و پانل گچی یا سیمانی بر روی این زیرسازی پیچ می شود. بعد از نصب صفحات، محل درزها و پیچ ها به وسیله نوار و بتونه، درزگیری شده و در انتها یک سطح یکنواخت به وجود خواهد آمد. در این سیستم پوشش کاری میزان پیش آمدگی از دیوار زمینه حداقل ۲۵ میلیمتر (در صورت شاقولی و مسطح بودن دیوار) و حداکثر ۷۰ میلیمتر می باشد.

می توان در این ساختار از عایق های حرارتی و صوتی با ضخامت ۵۰ میلیمتر استفاده کرد. همچنین می توان از فاصله به وجود آمده
بین پانل پوششی و دیوار زمینه برای عبور تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بهره برد.

ب) دیوار پوششی با سازه مستقل: از این سیستم زمانی استفاده می شود که پوشش کاری با سازه متصل مناسب نباشد. این حالات شامل موارد زیر است:

۱-زمانی که استقلال کامل پوشش، از دیوار زمینه مورد نظر باشد.
۲-برای پوششهایی با کد حریق خاص
۳-زمانی که فضای بیش از ۵۰ میلیمتر جهت عبور تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بین پوشش و دیوار اصلی مورد نظر باشد.
۴-زمانی که ناشاقولی و ناترازی دیوار زمینه بیش از ۵۵ میلیمتر باشد.

در این ساختار، سازه های گالوانیزه رانر (جز افقی قاب فلزی) و استاد (جز عمودی قاب فلزی) با فواصل ۶۰ سانتیمتر و به صورت مستقل از دیوار زمینه (مشابه زیرسازی دیوار جداکننده) اجرا شده و پانل گچی یا سیمانی بر روی قاب ایجاد شده پیچ می شود. بعد از نصب صفحات محل درزها و پیچ ها به وسیله نوار و بتونه، درزگیری شده و در انتها یک سطح یکنواخت به وجود خواهد آمد. نوع سازه ها با توجه به فاصله آزاد و ارتفاع مورد نیاز تعیین می شود و وضعیت دیوار زمینه هیچگونه تأثیری در این نوع ساختار ندارد. با کم کردن فاصله استادها (۴۰ یا ۳۰ سانتیمتر) می توان به استحکام و ارتفاع بیشتری دست پیدا کرد.

۱- سیستمهای پوششی (lining systems)
۲- دیوارهای جداکننده (partitions)
۳- سقف کاذب ثابت (fixed false ceiling)
۴- سقف کاذب مشبک (click false ceiling)
۵- دیوار و سقف تزئینی (Decorative)
۶- نمای فایبرسمنت برد (Fiber Cement Board facade)
۷- نمای طرح چوب (Wood sketch facade)
۸- سیستم حفاظت در برابر حریق (Fire Protection systems)
مقالات و نوشته‌های مرتبط

گالری تصاویر مرتبط
زمینه های کاری شرکت